fbpx

Generalforsamling 2019

Program - den 25. marts - Hotel Aulum Kro

Kl. 18.00

Aftensmad på Aulum Hotel

Kl. 19.00 – 20.00

Generalforsamling

Kl. 20.00 – 21.15

Oplæg ved Eskild Hansen og Bjarne E. Jensen om lokal ledelse – lokal vækst.

Kl. 21.15 – 21.45

Kaffe og efterfølgende afslutning

TILMELD DIG HER

Eskild Hansen

Eskild Hansen er kandidat i forvaltning fra RUC med speciale i vækstbarrierer i små- og mellemstore virksomheder. Han har siden 2001 arbejdet som selvstændig konsulent med et utal af opgaver over hele landet. Inden da var han ansat i Erhvervsministeriet og i Wonderful Copenhagen.

Han arbejder for at gøre Danmark til et bedre erhvervsland, typisk ved at give offentlige beslutningstagere indsigt i og forbindelse til det private erhvervsliv. Eskild Hansen og hans medforfatter Bjarne E. Jensen har blandt andet udviklet strategiplaner for Visit Herning.
Eskild Hansen tror på værdien i at samtale i dybden, tænke efter og finde de egentlige potentialer. Substans og realisme er hans nøgleord.

Eskild Hansen har en hovedinteresse i de små og mellemstore virksomheder, som findes i alle egne af landet og i alle brancher. Han er særlig ekspertise i virksomheders vækst og innovation, i lokal og regional erhvervsudvikling samt i destinations- og stedsudvikling.

”Der ér ofte en kløft mellem den offentlige verden og erhvervslivet, som skal overkommes, hvis vi skal lykkes med forandring og nytænkning. Her kan jeg bidrage til at skabe relationer og åbne op for offentligt-privat samspil.”

Eskild Hansen

 

LOKAL LEDELSE – LOKAL VÆKST

Når steder og mennesker skaber forandring og udvikling

Eskild Hansen har sammen med Bjarne E. Jensen, skrevet bogen Lokal Ledelse – Lokal vækst.

Bogen går tæt på løsningsmuligheder, udfordringer, faldgruber og potentialer i lokal vækstledelse. En række kommunale topledere fortæller, hvad der sker bag kulisserne og mellem de mennesker, som skaber forandringer, jobs og ny vækst.

 

Lokal vækst kræver blandt andet:

 • En klar og fælles udviklingsretning funderet i virkelighedens verden.
 • At det lokale erhvervsstyrker brandes og profileres.
 • At både offentlige aktører, private virksomheder og borgere med viden og ressourcer bliver inddraget.

 

Opskriften på succes:

Se ind i fremtiden, rejs dig fra skrivebordet, gør stedet stærkere, skab relationer og branding med substans!

”Vækst i lokalområderne er afgørende for vores fremtidige velstand!”

DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING I AULUM ERHVERVSUDVIKLING

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning til godkendelse
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Godkendelse af kontingent og budget for det kommende år
 5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt

 

 

Tilmeld dig her